LINK | fietsnietjes voor het Spijkerkwartier

Het stallen van een fiets markeert de overgang van dynamische verkeersdeelname via het rustige trottoir naar het uiteindelijke doel. We laten de fiets in goed vertrouwen achter en begeven ons in een fijnmaziger stelsel. Het stallen gebeurt dan ook vrijwel altijd in clusters op goed bereikbare en zichtbare plekken. Om meerdere redenen bestaan deze clusters uit dezelfde eenheden. Enderzijds is het cluster goed herkenbaar en straalt het rust uit in de openbare ruimte, anderzijds geeft het economische voordelen als er maar met één model rekening gehouden hoeft te worden.

We nemen als uitgangspunt, het alom geprezen roestvaststalen ‘fietsnietje’, veruit favoriet boven andere aanleunbeugels in een Amsterdamse fietsparkeerproef uit februari 2010. We houden vrijwel alle specificaties, materiaalhoeveelheden en daarmee de kostprijs gelijk, behoudens een aantal stappen in het productieproces van het liggende deel.

Het buisprofiel wordt met een laser in de lengte gehalveerd nadat het in de juiste vorm is gebogen. Naar ontwerp wordt het vervolgens vastgelast aan een tegenovergesteld gebogen andere helft. De twee tegenovergestelde bochten vormen openingen waar alle ketting- en beugelsloten doorheen gestoken kunnen worden. Tevens ontstaat er een tweede ‘horizontaal’ waartegen kleinere rijwielen geplaatst kunnen worden zonder er onderdoor te vallen. De ronde buitenzijde van het halve buisprofiel schermt de binnenzijde af waardoor de mogelijkheid ontstaat hier duurzaam en krasvrij kleur (zelfs tekst of verlichting) in aan te brengen. In overleg met bewoners en ondernemers zal er een palet van kleuren samengesteld worden waarin de binnenzijde van de LINKs uitgevoerd worden. Bijzondere gevallen of locaties kunnen leiden tot uitbreiding van dit palet.

Onverwacht blijkt het koude, glimmende buisprofiel ook een heel ander verhaal te kunnen vertellen! Niet heel anders dan het Spijkerkwartier zelf. De abrupte knikken en kruisingen in elke LINK laten dynamiek ontstaan wanneer verschillende LINKs een serie vormen en symboliseren de fietsroutes door het Spijkerkwartier. Er zijn momenteel 5 leden in de LINK groep, een aantal daarvan zijn asymetrisch ontworpen waardoor ze ook in kleine aantallen vele verschillende combinaties vormen. Het ontwerp is modulair van opzet zodat er, in beperkte mate, voor geïnteresseerde ondernemers en particulieren afwijkende LINKs aan de ‘groep’ toegevoegd worden. De vormentaal, het palet en de detaillering zullen het netwerk echter altijd herkenbaar houden.
LINKs zijn individueel terughoudend, maar vormen samen een afwisselend netwerk en maken het Spijkerkwartier als geheel voelbaar, wordt het toch weer een beetje LINK.